У Вашому браузері вимкнено JavaScript, або браузер не підтримує роботу з JavaScript. Будь ласка, поновіть Ваш браузер для забезпечення безпеки і стабільності роботи.

Лікування за кордоном. Алгоритм дій для пацієнта

Лікування за кордоном. Алгоритм дій для пацієнта

Актуальна інформація для важкохворих пацієнтів, які потребують трансплантації органів або тканин за кордоном.

Згідно чинного законодавства, громадяни України можуть направлятися для лікування за кордон у разі необхідності надання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в закладах охорони здоров'я України. Порядок направлення громадян України за кордон для лікування встановлюється Кабінетом Міністрів України. (Стаття 36 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров'я»).

Ознайомитися із Порядком можна тут.

Для оплати лікування за кордоном, пацієнт має подати до МОЗ наступні документи: 

1.заява громадянина, який потребує лікування за кордоном (або його законного представника), за формою, затвердженою МОЗ;

2.виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ про необхідність проведення трансплантації органів або тканин;

3.лист-направлення від структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за формою, затвердженою МОЗ;

4.документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання громадянина, і довідки про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;

5.відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми отриманих доходів і довідки про доходи громадянина та членів його сім’ї;

6.згоди на обробку персональних даних відповідно до законодавства;

7.зобов’язання громадянина або його законного представника подати до МОЗ письмову інформацію (звіт) про обсяги проведеного лікування та обсяги коштів, витрачених на лікування пацієнта, надану іноземним закладом охорони здоров’я, або у разі неможливості отримання пацієнтом від зазначеного закладу інформації про обсяги таких коштів - письмову відмову, надану закладом.


ВАЖЛИВО!

- У випадку необхідності проведення трансплантації кісткового мозку дітям, батьки, брати, сестри (за наявності) проходять «типування» - дослідження сумісності з пацієнтом. Оскільки в Україні дітям проводять аллогенну трансплантацію кісткового мозку від родинного донора (брат чи сестра), а також гаплоідентичну ТКМ (донор - один із батьків), типування показує наявність чи відсутність родинного донора (відсутність дає підстави Міністерству охорони здоров’я оплатити лікування аллогенної трансплантації кісткового мозку від неродинного донора за кордоном). У випадку наявності родинного донора, оплата лікування з державного бюджету неможлива. 

- У випадку необхідності ТКМ дорослому пацієнту, за наявності братів чи сестер, проводиться типування у Центрі трансплантації кісткового мозку (за наявності реагентів). Головний лікар ЦТКМ надає висновок, що у Центрі немає можливості провести родинну чи неродинну ТКМ (що є підставою для МОЗ оплатити лікування за кордоном).

- У випадку необхідності проведення трансплантації нирки чи печінки дорослому чи дитині, необхідно, за наявності родичів, пройти типування в інституті Шалімова або в Запорізькій обласній лікарні (лікар Никоненко) для виявлення родинного донора (оскільки родинну трансплантацію проводять українські лікарі і держава таку операцію оплатити не може). За відсутності родинного донора, у зазначених закладах необхідно отримати заключення щодо неможливості проведення трансплантації у зазначених закладах. 

- У випадку необхідності проведення операцій з трансплантації серця, пацієнту необхідно отримати заключення про потребу в операції в Інституті серця або Інституті Амосова.